Linia lad chłodniczych FUTURA dla Bolarus S.A.

Projekt wzorniczy linii lad chłodniczych FUTURA dla BOLARUS S.A.