Opracowujemy i pomagamy wdrażać projekty wzornicze, które przynoszą sukces naszym Klientom. 

Zapewniamy pełny zakres procesu projektowego od poszukiwań sposobności rynkowych,
poprzez opracowania i dokumentacje projektowe, szybkie prototypowanie aż po nadzór autorski
nad wdrożeniem i produkcję wyrobów.
 

Jak wskazują wyniki badań ONZ i UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu
i Rozwoju) na temat gospodarki, najchętniej kupowanym polskim produktem jest wzornictwo. 
Pod względem eksportu produktów wykorzystujących wzornictwo znajdujemy się w pierwszej
dziesiątce krajów na świecie.
Zdaniem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową podmioty wykorzystujące wzornictwo
i związane z designem odnotowały największą dynamikę przychodów na poziomie nawet 260%. 


W Dobrym Studio projektujemy przyszłość i sukces Waszej firmy!